Verhuur Pagina

Privacy

OVER ONS PRIVACYBELEID

G&G Silent Disco geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van G&G Silent Disco. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel: Contact door middel van telefoon, mail en/of webformulieren.

      Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: Naam, Adres, Plaats en E-mail adres.

      De grond slag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Verkregen toestemming.

      Bewaartermijn: We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

 

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel: Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering.

      Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: Bezoekersgedrag.

      De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Juridische verplichting.

      Bewaartermijn: We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1. DOEL, GEGEVENS EN BEWAARTERMIJN

2. DELEN MET ANDERE PARTIJEN

Wij delen deze gegevens alleen met verwerkers die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.

3. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

4. BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5. WEBSITES VAN DERDEN

6. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzingingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

Heeft u vragen of wilt u weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de gegevens onderaan in dit document. U heeft de volgende rechten:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat er met uw gegevens gebeurt, en hoe lang ze worden bewaard.
  • Inzagerecht: U hebt recht op inzage van uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht om uw gegevens door te geven: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en deze volledig door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gegronde redenen zijn voor verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS

8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. KLACHT INDIENEN

10. CONTACTGEGEVENS

G&G Silent Disco

Weissenbruchstraat 14 H

1058KM Amsterdam

info@ggsilentdisco.nl